Call Us Today! 1.555.555.555|info@yourdomain.com
Mbledhjet e KQZ-së 2018-03-09T14:49:17+00:00

Mbledhjet e KQZ-së

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 07-2018    12/03/2018     13:00 

Rendi i Ditës

Procesverbali i Mbledhjes

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 06-2018    09/03/2018     13:00 

Rendi i Ditës

Procesverbali i Mbledhjes

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 05-2018    02/03/2018     11:00 

Rendi i Ditës

Procesverbali i Mbledhjes

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 04-2018    15/02/2018     15:00 

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 03-2018    31/01/2018     11:00 

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 02-2018    19/01/2018     10:00 

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 01-2018     12/01/2018    10:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 72-2017     27/12/2017    00:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 71-2017     21/12/2017    00:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 70-2017     14/12/2017    00:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 69-2017     11/12/2017    00:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 68-2017     07/12/2017    00:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 68-2017     06/12/2017    00:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 67-2017     02/12/2017    00:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 66-2017     29/11/2017    00:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 65-2017     23/11/2017    00:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 64-2017     21/11/2017    00:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 63-2017     14/11/2017    00:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 62-2017     06/11/2017    00:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 59-2017     31/10/2017    00:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 58-2017     31/10/2017    00:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 57-2017     30/10/2017    00:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 56-2017     27/10/2017    00:00

Mbledhja e KQZ-së  Nr. 55-2017     26/10/2017    00:00