Call Us Today! 1.555.555.555|info@yourdomain.com
Memorandumet e Bashkëpunimit 2018-05-27T23:10:33+00:00

Memorandumet e Bashkëpunimit

Memorandum i Bashkëpunimit KQZ – KEDS

Memorandum i Bashkëpunimit KQZ – EU

Memorandum i Bashkëpunimit KQZ – MASHT

Memorandum i Bashkëpunimit me EU lidhur me Vëzhgimin e Zgjedhjeve të Jashtëzakonshme për Kuvendin e Kosovës 2017

Memorandum i Bashkëpunimit KQZ-USAID

Memorandum i Bashkëpunimit KQZ-PK-PSH-PZAP-KGJK

Memorandum i Bashkëpunimit KQZ-ACEEEO

Memorandum i Bashkëpunimit KQZ – HANDIKOS – Shoqata e të Verbëve të Kosovës – Shoqata Kosovare e të Shurdhërve – Shoqata Down Syndrome Kosova