Call Us Today! 1.555.555.555|info@yourdomain.com
Votimi me Nevoja të Veçanta 2019-05-15T05:55:31+00:00

Votimi me nevoja të veçanta

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve mundëson pjesëmarrjën në votime edhe të personave që për rrethana specifike nuk mund të shkojnë në vendvotim. Votimi me nevoja të veçanta bëhet përmes ekipeve mobile, të cilët mundësojnë këtë mënyrë të votimit në ditë të zgjedhjeve. Votuesit me nevoja të veçanta duhet të aplikojnë për këtë shërbim, brenda afateve të caktuara. Më shumë informata për kategoritë e votimit me nevoja të dhe mënyrën e mundësimit të votimit gjeni në linkun në vijim.

9 – 13 Maj 2019

POSTER
Posteri për regjistrim për votim përmes ekipeve mobile të personave me nevoja të veçanta