Call Us Today! 1.555.555.555|info@yourdomain.com
Ndërrimi i Qendrës së Votimit 2019-05-15T05:53:02+00:00

Ndërrimi i qendrës së votimit

Nëse dëshironi të ndryshoni qendrën tuaj të votimit ju mund të bëni këtë në mënyrë elektronike duke vendosur të dhënat tuaja në platformën në vijim dhe duke bashkangjitur një kopje të dokumentit valid të identifikimit të Kosovës , apo duke shkuar në zyre të Komisionit Komunal të Zgjedhjeve. 

23 Prill – 29 Prill 2019

POSTER
Posteri për ndërrimin e qendrës së votimit