Call Us Today! 1.555.555.555|info@yourdomain.com
Fushata Motivuese 2018-05-27T23:10:32+00:00

Fushata motivuese

Në çdo proces zgjedhor, KQZ organizon fushata motivuese me qëllim të inkurajimit të votuesve për të marrë pjesë në zgjedhje. Fushatat motivuese janë të targetuara për grupe të caktuara të shoqërisë, si shembull grate dhe të rinjët.

VIDEOSPOTET
Motivues i përgjithshëm
Motivues për të rinj
Motivues për gratë