Call Us Today! 1.555.555.555|info@yourdomain.com
Plotësimi dhe Dorëzimi i Fletëvotimeve Përmes Postës 2020-03-04T13:36:33+00:00

Plotësimi dhe Dorëzimi i Fletëvotimeve Përmes Postës

Pasi të pranoni konfirmimin se aplikacioni juaj për regjistrim për të votuar përmes postës është aprovuar, ju duhet të përgatitni pakon me fletëvotime dhe të dërgoni atë me postë brenda afateve të caktuara.

3 – 13 Mars 2020

VIDEOSPOTI
Periudha e votimit përmes postës
GIF
Votimi permes postes
POSTER
Poster - Periudha e votimit përmes postës