Call Us Today! 1.555.555.555|info@yourdomain.com
Plotësimi dhe Dorëzimi i Fletëvotimeve Përmes Postës 2019-10-02T07:15:54+00:00

Plotësimi dhe Dorëzimi i Fletëvotimeve Përmes Postës

Pasi të pranoni konfirmimin se aplikacioni juaj për regjistrim për të votuar përmes postës është aprovuar, ju duhet të përgatitni pakon me fletëvotime dhe të dërgoni atë me postë brenda afateve të caktuara.

Fletëvotimet duhet të pranohen nga KQZ-ja më së largu deri më 5 tetor 2019

VIDEOSPOTET
Periudha e votimit përmes postës
GIF
Votimi permes postes
POSTER, FLETUSHKA
Fletushkë - Si të plotësohet fletëvotimi