Call Us Today! 1.555.555.555|info@yourdomain.com
Plotësimi dhe Dorëzimi i Fletëvotimeve Përmes Postës 2018-05-27T23:10:32+00:00

Plotësimi dhe Dorëzimi i Fletëvotimeve Përmes Postës

Pasi të pranoni konfirmimin se aplikacioni juaj për regjistrim për të votuar përmes postës është aprovuar, ju duhet të përgatitni pakon me fletëvotime dhe të dërgoni atë me postë brenda afateve të caktuara.

Fletëvotimet duhet të pranohen nga KQZ-ja më së largu deri më 17 nëntor 2017

VIDEOSPOTET
Si plotësohet dhe dorëzohet fletëvotimi?
Si plotësohet dhe dorëzohet fletëvotimi? (Raundi i Dytë)
GIF
Si plotësohet dhe dorëzohet fletëvotimi?
Si plotësohet dhe dorëzohet fletëvotimi? (Raundi i Dytë)
Si plotësohet dhe dorëzohet fletëvotimi? (Rivotimi për Raundin e Dytë në Istog)
POSTER, FLETUSHKA
Fletushkë - Si plotësohet dhe dorëzohet fletëvotimi?
Poster - Si plotësohet dhe dorëzohet fletëvotimi? (Raundi i Dytë)
Poster - Si plotësohet dhe dorëzohet fletëvotimi? (Rivotim për Raundin e Dytë në Istog)