Call Us Today! 1.555.555.555|info@yourdomain.com
Addresses of Municipal Election Officers 2020-05-17T23:10:47+00:00

Addresses of Municipal Election Officers

Fatmir Cacaj 
Senior Municipal Election Officer

   044/180-274

  fatmircacaj@hotmail.com

Amir Hamzaj 
Senior Municipal Election Officer

  044 387 852

  armir.rexhaj@kqz-ks.org

  Rr. “Qarshia e Jupave” p.n

Burim Jonuzi
Senior Municipal Election Officer

   044/333-070

  burim.f.jonuzi@gmail.com

Ferid Shabani 
Senior Municipal Election Officer

  044 393 715

  ferid.shabani@kqz-ks.org; ferid.shabani@hotmail.com

  Ndërtesa e Soliterit, Kati i II-të

Haxhi Berisha 
Senior Municipal Election Officer

  044 203 524 

  haxhi.berisha@kqz-ks.org; haxhi.berisha54@gmail.com

  Ndertesa e Komunes “Drejtoria e Arsimit”

Bashkim Ademaj 
Senior Municipal Election Officer

  044 393 723 

  bashkim.ademaj@kqz-ks.org; bashkim.ademaj@hotmail.com 

  Pallati i Kultures Kati i Dyte

Artan Mezraja 
Senior Municipal Election Officer

  044 551 765 

  artan.mezraja@kqz-ks.org; artanmezraja@hotmail.com

  Aneks-Ndertesa-Stacioni i Policisë

Skender Veselaj 
Senior Municipal Election Officer

  044 145 169 

  skender.vaselaj@kqz-ks.org; skenderveselaj11@hotmail.com 

  Ndertesa e Komunes Kati i III

Hyrije Dumani 
Senior Municipal Election Officer

  044 240 046 

  hyrije.dumani@kqz-ks.org; hyrije_dumani@hotmail.com; 

  Shtepia e Kultures kati I

Agim Kastrati 
Senior Municipal Election Officer

  044 393 736

  agim.h.kastrati@kqz-ks.org; agimhkastrati@hotmail.com

  Shtëpa e Kulturës “Isa Kastrati”

Bajram Hajdari 
Senior Municipal Election Officer

  044 412 382

  bajram.hajdari@kqz-ks.org; bajramhajdari1@hotmail.com

  Ndërtesa e Komunës Kati II – Zyra Nr.5

Milosav Markovic 
Senior Municipal Election Officer

  064 810-2297

  milosav.markovic@kqz-ks.org; milosav_markovic@yahoo.com

  Ndertesa e Komunes Kati i Parë –Nr.12

Hamza Kadriu 
Senior Municipal Election Officer

  044 393 690 

  hamza.kadriu@kqz-ks.org; hamzkadriu@hotmail.com; 

  Barakat ne Oborr te Komunes Nr 4

Selim Mehmeti 
Senior Municipal Election Officer

  044 393 716 

  selim.mehmeti@kqz-ks.org; selim.mehmeti@hotmail.com

  Objekti i Drejtorise per Mirqenje Sociale

Afrim Krasniqi 
Senior Municipal Election Officer

  044 551 749

  afrim.rr.krasniqi@kqz-ks.org; afrim.krasniqi15@hotmail.com

  Ndërtesa e Bardhë Sheshi Aziz Zhilivoda

Burim Lezi 
Senior Municipal Election Officer

  044 671 969

  burim.lezi@kqz-ks.org

  Ndertesa e Sherbimit te Zjarërfikseve, Kati i 2

Abdurrahim Haxhisefa 
Senior Municipal Election Officer

  044 156 010 

  abdurrahim.haxhisefa@kqz-ks.org; abdurrahim_haxhisefa@hotmail.com 

  Ndertesa e Komunes Kati III Nr.20

Islam Demolli 
Senior Municipal Election Officer

  044 393 711 

  islam.demolli@kqz-ks.org; islam_demolli@yahoo.com 

  Ndertesa e Komunes Kati I Nr.8

Fatmire Bajrami 
Senior Municipal Election Officer

  044 117 422 

  fatmire.bajrami@kqz-ks.org; bajrami.fatmire@gmail.com 

  Ndërtesa e Komunës, Kati III, Nr.308

Nysret Bytyqi 
Senior Municipal Election Officer

  044 393 735 

  nysret.bytyqi@kqz-ks.org; bytyqinysret@yahoo.com 

  Ndertesa e Komunes”Shtepia Bardh”Podrum

Fisnik Polaci
Senior Municipal Election Officer

  045/866-777

  fisnikpolaci@gmail.com

  Shtepia e Kultures Sheshi (Adem Jashari)

Florije Mulaj 
Senior Municipal Election Officer

  044 393 714 

  florije.mulaj@kqz-ks.org; florijemulaj@yahoo.com 

  Ndertesa e Komunes kati III Nr.49

Milan Janicijevic 
Senior Municipal Election Officer

  045/312-010

  milan.janicijevic@kqz-ks.org; berevce@yahoo.com 

  Ndertesa e Komunes Kati i II

Skender Qelaj 
Senior Municipal Election Officer

  044 438 866 

  skender.qelaj@kqz-ks.org; skender.qelaj@hotmail.com 

  Ndertesa e Komunes – Kati II

Shaban Rexha 
Senior Municipal Election Officer

  044 205 616 

  shaban.rexha@kqz-ks.org; shabanrexha@hotmail.com 

  Ndertesa e Komunes Kati IV Nr.412 

Islam Mema 
Senior Municipal Election Officer

  044 488 649 

  islam.mema@kqz-ks.org; islam.mema@hotmail.com 

  Ndertesa e Komunes Kati i Nr.11 

Betim Xhema 
Senior Municipal Election Officer

  044 459 223 

  betim.xhema@kqz-ks.org; betim_xhe@hotmail.com 

  Rr.”Wesli Klark”Pn,Perball Komunes 

Dusica Stojanovic 
Senior Municipal Election Officer

  060/558-8577 

  dusica.stojanovic@kqz-ks.org; stojanovicdusica28@gmail.com

  Ndertesa e Komunes, Kati II Nr.14, Rr.Kolasinski Knezeva 27

Milan Jovanovic 
Senior Municipal Election Officer

  065 8297 997 

  milan.jovanovic@kqz-ks.org; milan.jovanovic068@gmail.com

  Ndertesa e Komunes. Rr.Kralj Millutin Nr.5, Kati II

Regjep Zogaj 
Senior Municipal Election Officer

  044 393 729 

  rexhep.zogaj@kqz-ks.org; rexhep_zogaj@hotmail.com 

  Ndertesa e Komunes Kati III Nr.48

Xhavit Gaxherri 
Senior Municipal Election Officer

  044 676 236 

  xhavit.gaxherri@kqz-ks.org; xhavit.gaxherri@gmail.com

  Objekti i Drejtorise per Punë dhe Mireqenie Sociale

Nuhi Mazreku 
Senior Municipal Election Officer

  044 245 790 

  nuhi.mazreku@kqz-ks.org; nmazrek@hotmail.com 

  Ndertesa e Komunes Kati III

Enver Suma 
Senior Municipal Election Officer

  044 325 764 

enver.suma@kqz-ks.org; enver.suma1@outlook.com

  Shtepia e Kultures Kati i I

Igor Cirkovic 
Senior Municipal Election Officer

  044/554-587

  igor.cirkovic@kqz-ks.org; cirkovicigor@gmail.com

  Rr.Stefana Decanskog P.N ndertesa e Radio Graçanicës, Kati-I

Milos Ilic 
Senior Municipal Election Officer

  045 575 059 

  milos.ilic@kqz-ks.org; milosilicvr@hotmailcom

  Objekt Privat-Zyra në hyrje të Ranillukut

Zoran Stojanovic 
Senior Municipal Election Officer

  045 329 043 

  zoran.stojanovic@kqz-ks.org; zoran_stojanovic@outlook.com

  Objekt Privat-Zyra afër Kishës

Zoran Vasic 
Senior Municipal Election Officer

  045 329 039

  zoran.vasic@kqz-ks.org; zoran.vasic_vois@yahoo.com

  Objekt Privat-Zyra e KKZ-se Kllokot

Slobodan Dimitrijavic
Senior Municipal Election Officer

  044/264-521

  Slobodan.dimitrijevic@kqz-ks.org; oiksevernamitrovica@gmail.com

   Rruga Kolashinca tek 3 Soliterat, Kati perdhesë