Call Us Today! 1.555.555.555|info@yourdomain.com
Birački spisak 2018-05-27T23:11:16+00:00

Birački spisak

Centralna Izborna Komisija sastavlja birački spisak na osnovu Podataka Civilnog registra Kosova. Nakon prijema podataka iz Civilnog registra, CIK određuje biračke centre za glasanje, uzimajući u obzir da građani mogu glasati što bliže njihovog mesta boravka. Promenu biračkog centra možete izvršiti u određenim rokovima.

Da biste glasali na izborima, uverite se da ste deo Civilnog registra Kosova verifikovanjem ovih informacija u opštinske kancelarije za civilnu registraciju

Birački spisak u zemlji
Pronađite vaš birački centar

Nëse dëshironi të ndryshoni qendrën tuaj të votimit ju mund të bëni këtë në dy mënyra:

Datum se određuje tokom izbornog procesa

1. Uradite to elektronskim putem postavljanjem vaših detalja na sledećoj platformi i priložite kopiju važeće Kosovske lične karte

Promeni Birački Centar

Ako se prijavite za promenu biračkog centra putem online platforme, Centralna Izborna Komisija će vas obavestiti o statusu vaše aplikacije putem e-maila.

2. Ili posetite Kancelarije Opštinske Izborne Komisije.

Adrese Opštinske Izborne Komisije

Datum se određuje tokom izbornog procesa

Birački spisak van zemlje

Ova lista sadrži imena birača van Kosova koji su se prijavili za registraciju za glasanje putem pošte.

Spisak birača van zemlje (objavljuje se u toku izbornog procesa)

Potvrđivanje i osporavanje Biračkog spiska

Ako vaše informacije ili informacije osobe koju vi poznajete nisu tačne, vi možete osporiti ili potvrditi birački spisak. Osporavanje i potvrđivanje se vrši u utvrđenim rokovima, Prateći sledeće korake:

Datum se određuje tokom izbornog procesa

Korak 1 Idite u Kancelariju Opštinske Izborne Komisije

U Kancelariji Opštinske Izborne Komisije će biti pomoćno osoblje koje će vas uputiti u popunjavanju odgovarajućeg obrasca i sledećim koracima.

Adrese Opštinske Izborne Komisije

Korak 2 Podnošenje obrasca Prvostepenom Sudu

Popunjeni i potpisani obrazac u Opštinskoj Izbornoj Komisiji, podnesite Prvostepenom Sudu, koji je najviši organ odlučivanja o tom pitanju. Svaka odluka ovog suda je obaveza CIK-a.

Napomena: Preliminarni Birački Spisak se deli potvrđenim političkim subjektima koji imaju pravo da ospore ili potvrde isti.Ovaj spisak može da se podeli i akreditovanim posmatračima koji treba da podnesu zahtev u CIK.