Call Us Today! 1.555.555.555|info@yourdomain.com
Finansijski Izveštaji & Revizija 2018-04-05T12:42:41+00:00

Finansijski Izveštaji & Revizija

Godišnji Izveštaji Političkih Subjekata
  Skraćenica Ime Političkog Subjekta 2012 2011 2013 2014 2015  2016
1 AKR ALEANCA KOSOVA E RE Preuzmi Preuzmi        
2 AAK ALEANCA PËR ARDHMËRINË E KOSOVËS Preuzmi Preuzmi  Preuzmi   Preuzmi  Preuzmi  Preuzmi
3 ADK ALTERNATIVA DEMOKRATIKE E KOSOVES Preuzmi Preuzmi        
4 BK BALLI KOMBËTAR I KOSOVËS Preuzmi Preuzmi        
5 BD BASHKIMI DEMOKRATIK Preuzmi Preuzmi        
6 BSDAK BOŠNJACKA STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE KOSOVA Preuzmi Preuzmi  Preuzmi  Preuzmi    
7 CDS CRNOGORSKA DEMOKRATSKA STRANKA Preuzmi Preuzmi        
8 CLS CRNOGORSKA LIBERALNA STRANKA Preuzmi Preuzmi        
DSK DEMOKRACIA SOCIALE E KOSOVËS Preuzmi          
10 DA DEMOKRATSKA ALTERNATIVA Preuzmi Preuzmi        
11 DSB DEMOKRATSKA STRANKA BOŠNJAKA Preuzmi Preuzmi        
12 DSV DEMOKRATSKA STRANKA VATAN Preuzmi Preuzmi        
13 GIG GRAÐANSKA INICIJATIVA GORE Preuzmi Preuzmi  Preuzmi  Preuzmi    
14 IRDK INICIATIVA E RE DEMOKRATIKE E KOSOVËS Preuzmi Preuzmi  Preuzmi  Preuzmi    
15  VV INICIATIVA QYTETARE – LËVIZJA VETVENDOSJE Preuzmi Preuzmi  Preuzmi  Preuzmi  Preuzmi  Preuzmi
16 JSL JEDINSTVENA SRPSKA LISTA Preuzmi Preuzmi  Preuzmi  Preuzmi    
17 VAKAT KOALICIJA VAKAT Preuzmi Preuzmi  Preuzmi  Preuzmi  Preuzmi  Preuzmi
18 KDTP KOSOVA DEMOKRATIK TÜRK PARTISI Preuzmi Preuzmi  Preuzmi  Preuzmi  Preuzmi  Preuzmi
19 KTB KOSOVA TURK BIRLIGI Preuzmi Preuzmi        
20 LB LËVIZJA PËR BASHKIM Preuzmi Preuzmi        
21 LDD LIDHJA DEMOKRATIKE E DARDANISË Preuzmi Preuzmi        
22 LDK LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS Preuzmi Preuzmi  Preuzmi  Preuzmi  Preuzmi  Preuzmi
23 LEK LIDHJA E EGJIPTIANËVE TË KOSOVËS Preuzmi Preuzmi        
24 NCPK NARODNA CRNOGORSKA PARTIJA KOSOVA Preuzmi Preuzmi        
25 NBS NOVA BOŠNJACKA STRANKA Preuzmi Preuzmi        
26 ND NOVA DEMOKRATIJA Preuzmi Preuzmi        
27 NDS NOVA DEMOKRATSKA STRANKA Preuzmi Preuzmi  Preuzmi  Preuzmi  Preuzmi  Preuzmi
28 PDAK PARTIA DEMOKRATIKE E ASHKALINJVE TË KOSOVËS Preuzmi Preuzmi  Preuzmi  Preuzmi  Preuzmi  Preuzmi
29 PDK PARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS Preuzmi Preuzmi  Preuzmi  Preuzmi  Preuzmi  Preuzmi
30 PDKI PARTIA DEMOKRISTIANE PËR INTEGRIM Preuzmi Preuzmi        
31 PAI PARTIA E ASHKALINJËVE PËR INTEGRIM Preuzmi Preuzmi  Preuzmi  Preuzmi  Preuzmi  Preuzmi
32 PD PARTIA E DREJTËSISË Preuzmi Preuzmi        
33 PPI PARTIA E PENSIONISTËVE DHE INVALIDEVE Preuzmi Preuzmi        
34 PPK PARTIA  E PENSIONISTËVE TË KOSOVËS Preuzmi Preuzmi        
35 PGJK PARTIA E TË GJELBËRVE TË KOSOVËS Preuzmi Preuzmi        
36 PEK PARTIA EKOLOGJIKE E KOSOVËS Preuzmi Preuzmi        
37 PLK PARTIA LIBERALE E KOSOVËS Preuzmi Preuzmi        
38 PNDSH PARTIA NACIONALE DEMOKRATIKE SHQIPTARE Preuzmi Preuzmi        
39 PREBK PARTIA ROME E BASHKUAR E KOSOVËS Preuzmi Preuzmi  Preuzmi  Preuzmi    
40 PSHDK PARTIA SHQIPTARE DEMOKRISTIANE E KOSOVËS Preuzmi Preuzmi        
41 PSD PARTIA SOCIALDEMOKRATE Preuzmi Preuzmi        
42 PSK PARTIA SOCIALISTE E KOSOVËS Preuzmi Preuzmi        
43 PDI PARTIJA DEMOKRATSKE INTEGRACIJE Preuzmi Preuzmi        
44 SDS SAMOSTALNA DEMOKRATSKA STRANKA Preuzmi Preuzmi        
45 SLS SAMOSTALNA LIBERALNA STRANKA Preuzmi Preuzmi  Preuzmi  Preuzmi    
46 SNSD SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA Preuzmi Preuzmi        
47 SDSG SOCIJALNA DEMOKRATSKA STRANKA GORE Preuzmi Preuzmi        
48 SDS KIM SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA KIM Preuzmi Preuzmi  Preuzmi  Preuzmi    
49 SNS SRPSKA NARODNA STRANKA Preuzmi Preuzmi        
50 SSDS SRPSKA SOCIJAL DEMOKRASTKA STRANKA Preuzmi Preuzmi        
51 SKMS SRPSKA KOSOVSKO METOHIJSKA STRANKA Preuzmi Preuzmi        
52 SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE Preuzmi Preuzmi        
53 SDP STRANKA DEMOKRATSKIH PROMJENA Preuzmi Preuzmi        
54 USB UJEDINJENA STRANKA BOŠNJAKA Preuzmi Preuzmi        
55 KKR KOALICIONI PËR KOSOVË TË RE  Preuzmi  Preuzmi        
56 KNRP KOSOVAKI NEVI RMANI PARTIA        Preuzmi  Preuzmi  Preuzmi
57 KZA KOALICIJA ZA GORA        Preuzmi   Preuzmi  Preuzmi
58 NISMA NISMA PËR KOSOVËN        Preuzmi   Preuzmi  Preuzmi
59 PDS PROGRESIVNO DEMOKRATSKA STRANKA        Preuzmi  Preuzmi  Preuzmi
60 PLE PARTIA LIBERALE EGJIPTIANE        Preuzmi  Preuzmi  Preuzmi
61 SRPSKA  SRPSKA LISTA -GISL        Preuzmi  Preuzmi  Preuzmi
Godišnji opšti izveštaji

Godišnji finansijski izveštaj revizije 2012

Godišnji finansijski izveštaj revizije 2011

Godišnji finansijski izveštaj revizije 2010

Godišnji finansijski izveštaj revizije 2009

Godišnji izveštaji o reviziji kampanje

Izveštaj o reviziji kampanje Kačanik 2012

Izveštaj o reviziji kampanje Uroševac 2012

Izveštaj o reviziji kampanje 2009