Call Us Today! 1.555.555.555|info@yourdomain.com
Revidirani Finansijski Izveštaji Izbornih Kampanja 2018-06-18T11:34:25+00:00

Revidirani Finansijski Izveštaji Izbornih Kampanja

Nakon svakog izbonog kruga, političke stranke koje se takmiče na izborima moraju dostaviti finansijski izvještaj kampanje (45 dana) nakon dana izbora. Finansijske izvještaji kampanje revidira nezavisni revizor, a nakon toga se objavljuju na web sajtu. U nastavku možete pronaći revidirane finansijske izvještaje kampanje za političke subjekte, na osnovu izbora vrste izbora u kojima su učestvovali.

  Skraćenica Ime Političkog Subjekta Izveštaj revizije
1 LDK LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS Preuzmi
2 NISMA NISMA PËR KOSOVËN Preuzmi
3 PDK PARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS Preuzmi
  Skraćenica Ime Političkog Subjekta Izveštaj revizije
1 LDK LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS Preuzmi
2 PDS PROGRESIVNO DEMOKRATSKA STRANKA Preuzmi
3 SRPSKA  SRPSKA LISTA – GISL Preuzmi
  Skraćenica Ime Političkog Subjekta Izveštaj revizije
1 AAK ALEANCA PËR ARDHMËRINË E KOSOVËS Preuzmi
2 BSDAK BOŠNJACKA STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE KOSOVA Preuzmi
3 GIG GRAÐANSKA INICIJATIVA GORE Preuzmi
4 IRDK INICIATIVA E RE DEMOKRATIKE E KOSOVËS Preuzmi
5 JSL JEDINSTVENA SRPSKA LISTA Preuzmi
6 KDTP KOSOVA DEMOKRATIK TÜRK PARTISI Preuzmi
7 KKR KOALICIONI PËR KOSOVË TË RE Preuzmi
8 KNRP KOSOVAKI NEVI RMANI PARTIA Preuzmi
9 KZA KOALICIJA ZA GORA Preuzmi
10 LDK LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS Preuzmi
11 NDS NOVA DEMOKRATSKA STRANKA Preuzmi
12 NISMA NISMA PËR KOSOVËN Preuzmi
13 PDAK PARTIA DEMOKRATIKE E ASHKALINJVE TË KOSOVËS Preuzmi
14 PDK PARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS Preuzmi
15 PAI PARTIA E ASHKALINJËVE PËR INTEGRIM Preuzmi
16 PDS PROGRESIVNO DEMOKRATSKA STRANKA Preuzmi
17 PLE PARTIA LIBERALE EGJIPTIANE Preuzmi
18 PREBK PARTIA ROME E BASHKUAR E KOSOVËS Preuzmi
19 SDS KIM SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA KIM Preuzmi
20 SLS SAMOSTALNA LIBERALNA STRANKA Preuzmi
21 SRPSKA  SRPSKA LISTA -GISL Preuzmi
22 VAKAT KOALICIONI VAKAT Preuzmi
23 VV VETËVENDOSJE Preuzmi
  Skraćenica Ime Političkog Subjekta Izveštaj revizije
1 LDK LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS Preuzmi
2 SRPSKA  SRPSKA LISTA -GISL Preuzmi
  Skraćenica Ime Političkog Subjekta Izveštaj revizije
1 AAK ALEANCA PËR ARDHMËRINË E KOSOVËS Preuzmi
2 BSDAK BOŠNJACKA STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE KOSOVA Preuzmi
3 GIG GRAÐANSKA INICIJATIVA GORE Preuzmi
4 IRDK INICIATIVA E RE DEMOKRATIKE E KOSOVËS Preuzmi
5 JSL JEDINSTVENA SRPSKA LISTA Preuzmi
6 KDTP KOSOVA DEMOKRATIK TÜRK PARTISI Preuzmi
7 KKR KOALICIONI PËR KOSOVË TË RE Preuzmi
8 LDK LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS Preuzmi
9 NDS NOVA DEMOKRATSKA STRANKA Preuzmi
10 PDAK PARTIA DEMOKRATIKE E ASHKALINJVE TË KOSOVËS Preuzmi
11 PDK PARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS Preuzmi
12 PAI PARTIA E ASHKALINJËVE PËR INTEGRIM Preuzmi
13 PREBK PARTIA ROME E BASHKUAR E KOSOVËS Preuzmi
14 SLS SAMOSTALNA LIBERALNA STRANKA Preuzmi
15 SDS KIM SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA KIM Preuzmi
16 VAKAT KOALICIONI VAKAT Preuzmi
17 VV VETËVENDOSJE Preuzmi

Izveštaj o reviziji kampanje (verzija na albanskom jeziku)