Call Us Today! 1.555.555.555|info@yourdomain.com
Akreditacija Posmatrača NVO-a 2018-05-27T23:10:54+00:00

Akreditacija posmatrača NVO-a

Lokalne i međunarodne organizacije, kao i razne međunarodne misije koje su zainteresovane za posmatranje izbora, mogu se prijaviti za akreditaciju posmatrača. Njihovi posmatrači mogu posmatrati ceo izborni proces ili samo dan izbora, u zavisnosti od toga za koje se prijavljuju.

Datumi prijave za posmatranje izbornog procesa biće određeni tokom izbornog procesa

Datumi za prijavu za posmatranja dana izbora biće određeni tokom izbornog procesa

Napomena: Pojedinci ne mogu posmatrati izbore. Da biste posmatrali izbore, morate se pridružiti timovima posmatrača političkih partija ili nevladinih organizacija. To možete uraditi direktnim kontaktiranjem političkog subjekta ili nevladine organizacije u okviru kojeg ćete posmatrati izbore.

Proces prijavljivanja za akreditaciju posmatranja lokalnih NVO-a

Lokalne nevladine organizacije koje se bave izborima i zaštitom ljudskih prava mogu posmatrati izbore. Da bi se prijavili za akreditaciju posmatrača, lokalne NVO treba da slede sledeće korake:

Korak 1 Preuzmite i popunite obrazac za akreditaciju posmatrača

Obrazac za akreditaciju posmatrača

Korak 2 Preuzmite i popunite listu posmatrača

U šablonu popisa posmatrača unesite podatke svih osoba koje će posmatrati izbore u ime vaše NVO. Lista posmatrača mora biti popunjena elektronskim putem, a zatim štampana i potpisana od strane ovlašćenog lica NVO-a. Pored potpisane liste, NVO bi trebalo da donesu istu listu u Excel formatu i na CD.

Lista posmatrača

Korak 3 Popuni i potpiši izjavu posmatrača

Svaki posmatrač lokalne NVO bi trebalo da pročita i potpiše izjavu posmatrača. Organizacija mora prikupiti sve izjave potpisane pre nego što ih podnese CIK-u.

Izjava posmatrača

Korak 4 Priložiti kopiju sertifikata o registraciji i statuta NVO-a

Aplikaciji za akreditaciju posmatrača treba priložiti kopiju sertifikata o registraciji NVO-a, kao i kopiju statuta koji mora biti pečatiran.

Korak 5 Podnesite prijavu za akreditaciju posmatrača u CIK

Dokumenti navedeni u gore navedenim koracima moraju biti dostavljeni u Kancelariju za Registraciju Političkih Partija u CIK.

Proces prijave za akreditaciju posmatrača NVO i međunarodnih misij

Nevladine organizacije i međunarodne misije zainteresovane za posmatranje izbora mogu to učiniti prijavom akreditacije posmatrača u sledećim koracima:

Korak 1 Preuzmite i popunite obrazac za akreditaciju posmatrača

Obrazac za akreditaciju posmatrača

Korak 2 Preuzmite i popunite listu posmatrač

U šablonu popisa posmatrača unesite podatke svih osoba koje će posmatrati izbore u ime NVO-a ili međunarodne misije. Lista posmatrača mora biti popunjena elektronskim putem, a zatim štampana i potpisana od strane ovlašćenog lica NVO-a.

Pored potpisane liste, nevladine organizacije i međunarodne misije bi trebale na CD-u da donesu istu listu u Excel format i na CD.

Lista posmatrača

Korak 3 Popuni i potpiši izjavu posmatrača

Svaki posmatrač lokalne NVO bi trebalo da pročita i potpiše izjavu posmatrača. Organizacija mora prikupiti sve izjave potpisane pre nego što ih podnese u CIK.

Izjava posmatrača

Korak 4 Podnesite prijavu za akreditaciju posmatrača u CIK

Dokumenti navedeni u gore navedenim koracima moraju biti dostavljeni u Kancelariju za Registraciju Političkih Partija u CIK.

  • Ako vaša aplikacija ispunjava sve uslove, CIK će nastaviti sa pripremama bedževa za vase posmatrače.
  • Ako vaša prijava ne ispunjava sve uslove, CIK će vas obavestiti da niste akreditovani za posmatranje izbora.

Napomena: Prijave  primljene putem e-maila  se ne razmatraju, osim u slučaju prijavljivanja van Republike Kosova.