Call Us Today! 1.555.555.555|info@yourdomain.com
  • VALDETE DAKA

    Predsednica CIK-a

VALDETE DAKA 2018-05-13T22:57:05+00:00

Project Description

Valdete Daka je rođena 19 aprila 1961 u Mitrovici.

Završila je studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Prištini i završila je ispit za Pravosuđe. Ona je sudija od karijere i trenutno je sudija Vrhovnog suda Republike Kosova. Ranije je radila kao sudija u Opštinskom sudu u Prizrenu, a zatim i u Okružnom sudu u Prizrenu, u kaznenom polju i za maloletnike. Nekoliko godina je bila  član Sudskog Veća Kosova.

Sertifikovana je od strane Saveta Evrope kao trener za obuku za sudije i tužioce u vezi sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i slobodama. Istovremeno je i sertifikovani stručnjak u ovoj oblasti.

U decembru 2017 godine, u ime CIK-a, Daka je na ceremoniji koju je organizovao Međunarodni centar za parlamentarne studije (ICPS) prihvatila Međunarodnu izbornu nagradu (prvo mesto) u kategoriji “Upravljanje izborima”.

Učestvovala je u različitim studijskim posetama i konferencijama međunarodnog karaktera u oblasti izbora i pravde.

Jezici: albanski, engleski, srpski i turski.