Call Us Today! 1.555.555.555|info@yourdomain.com
  • STEVAN VESELINOVIĆ

    Član CIK-a

STEVAN VESELINOVIĆ 2018-05-13T22:59:35+00:00

Project Description

Stevan Veselinović je rođen 28. januara 1979. godine u Gnjilanu.

Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Prištini, smer “Preduzetništvo i menadžment”.

Radio je kao Službenik za Obuku sa OEBS-om u Nišu 2000, 2001 i 2004 godine a od 2007 do 2009 godine Službenik za Obuku u OEBS u Prištini. Tokom perioda 2009-2010 godine vršio je dužnost Opštinskog Koordinatora u UNOPS-u u Kosovskoj Mitrovici. Pri Centralnoj Izbornoj Komisiji je bio angažovan kao trener tokom 2012 i 2013 godine.

Imenovan je za člana CIK-a nakon nominacije od strane Parlamentarne Grupe Srpska Lista.