Call Us Today! 1.555.555.555|info@yourdomain.com
  • SAMI HAMITI

    Član CIK-a

SAMI HAMITI 2018-05-13T22:59:25+00:00

Project Description

Sami Hamiti je rođen 1. novembra 1965 godine u Donjoj Dumnice, opština Podujevo.

Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Prištini.

Bio je šef finansijskog sektora u TP “Vatra” (1992-1995), a zatim finansijskog sektora u TP “Mifa” (1995-2000). Tokom 2001-2003 godine istovremeno je vršio i dužnosti direktora Inspekcijske direkcije u opštini Priština i zamenika glavnog izvršnog službenika. U periodu 2003-2007 bio je glavni izvršni direktor opštine Priština, a kasnije (2007-2010) viši politički savetnik u Ministarstvu trgovine i industrije. Bio je izabran za predsednika Skupštine opštine Priština, zadatak koji je obavljao u periodu od 2009 do 2013 godine.

Bio je spoljni konsultant u nekoliko publikacija koje se bave oblastima ekonomije i lokalne uprave, kao što su: Pregled Uredbi i Opštinskih uputstva i II; Praktična primena odredbi koje se primjenjuju za lokalnu samoupravu; Poslovni informator, deo I i II. Takođe, je bio član radne grupe za izradu Zakona o lokalnoj samoupravi; član radne grupe za izradu Zakona o lokalnim finansijama i član ekspertske grupe za reformu javne uprave itd.

Imenovan je za člana CIK-a nakon što je nominiran iz Parlamentarne Grupe Demokratskog Saveza osova (LDK).