Call Us Today! 1.555.555.555|info@yourdomain.com
ĆEMAILJ KURTIŠI 2020-05-28T13:26:36+00:00

Project Description

Ćemailj Kurtiši rođen je 14. juna 1960 u Donjem Ljubinju kod Prizrena.

Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Prištini. Iz političkih razloga, nije bio zaposlen pre rata.

Piše za mnoge novine i časopise na bošnjačkom jeziku. Do sada je napisao sedam knjiga. Od 1991. do 1993. radio je kao administrator u DRSM / DSB (Koalicija Vakat), a od 2000. do 2002. godine bio je odbornik u Opštini Prizren.

Kurtiši je nastavio svoj angažman na poziciji Potpredsednika opštine Prizren u periodu 2002 – 2007. Kasnije, od 2007 do 2013, bio je Zamenik predsedavajućeg Skupštine opštine Prizren, u dva mandata.

Od 2015. do 2018. radio je kao notarski asistent.

Od marta 2019. godine član je Centralne izborne komisije, predložen od “Grupe 6+” (Koalicija Vakat).