Call Us Today! 1.555.555.555|info@yourdomain.com
  • ADNAN RRUSTEMI

    Član CIK-a

ADNAN RRUSTEMI 2018-05-13T23:03:14+00:00

Project Description

Adnan Rrustemi je rođen je 27. aprila 1982 godine u Starom Rufcu, opština Lipljan.

Diplomirao je Političke Nauke na Univerzitetu u Prištini. Pohađao je magistarske studije naPolitičkim Naukama na UP i Master studijama u oblasti Civilnog Društva i Lokalnog Razvoja.

Më parë, ai ka ndjekur disa trajnime dhe seminare që kanë të bëjnë me fushën e tij të studimit, politikën. Ka punuar edhe më herët në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, Koordinator i Shërbimit Votues.

Ranije je pratio nekoliko različitih obuka I seminara koje se bave koji se bave njegovim poljem studija, politikom. Radio je ranije u Centralnoj Izbornoj Komisiji, Koordinator za Usluge Birača

Pohađao je različite obuke u vezi sa izbornim procesima i učestvovao je na raznim međunarodnim konferencijama ove prirode.

Imenovan je za člana CIK-a nakon što je nominiran iz Parlamentarne Grupe Pokreta Vetevendosje (LVV).

Jezici: albanski, engleski.