Call Us Today! 1.555.555.555|info@yourdomain.com

Misija Evropske unije za posmatranje izbora objavila je konačni izveštaj o lokalnim izborima 2017

Misija  za posmatranje izbora (MPI) Evropske unije objavila je svoj konačni izvještaj  sa naslovom “Izbori za  predsednike opština i Izbori za skupštine opština na Kosovu – 22.  Oktobar 2017. “

Izveštaj je dostupan na tri jezika: albanskom, srpskom i engleskom jeziku.

Takođe, ovaj izveštaj je dostupan i na sajtu CIK-a: Izveštaj

2018-05-14T22:12:13+00:00 15/02/2018|