Call Us Today! 1.555.555.555|info@yourdomain.com

CIK održala je sastanke sa ženama predstavnicima političkih subjekata

Uz podršku IFES-a i USAID-a, CIK je održao obuku sa Višim Službenicima Opštinske Izborne Komisije za lansiranje programa “Leadership Leadership”.

U okviru ovog programa, VS OIK-a su obučavani da obučavaju članove političkih subjekata za rad u izbornim procesima.

CIK je preko Viših Opštinskih Izbornih Službenika održala sastanke sa predstavnicima političkih subjekata u Prištini, Prizrenu, Peći, Gnjilanu, Uroševcu, Gračanici, Srbici i Severnoj Mitrovici, gdj je učestvovalo 150 učesnika.

VS OIK-a su tokom ovih sastanaka informisali učesnike o načinu popunjavanja  glasačkih listića i ohrabrili su iste da distribuiraju ove informacije.

2018-05-29T13:52:50+00:00 15/08/2017|