Call Us Today! 1.555.555.555|info@yourdomain.com

CIK je potvrdio konačne rezultate Vanrednih izbora za predsednika opštine u četiri opštine  

Centralna Izborna Komisija je održala svoj redovni sastanak kojim je predsedavala predsednica, Valdete Daka.

Na ovom sastanku, Centralna Izborna Komisija je potvrdila konačne rezultate Vanrednih izbora za predsednika opštine u opštinama Leposavić, Zvečan, Zubin Potok i Severna Mitrovica, koji su održani 19. maja 2019. godine.CIK je ovu odluku doneo nakon što su Izborni Panel za Žalbe i Prigovore i Vrhovni Sud potvrdili da u ovim institucijama ne postoji neko pitanje za koje treba da se donese odluka.

U nastavku sastanka, CIK je usaglasio sadržaj odgovora na zahtev predsednika opštine Kamenice, g.Qendron Kastrati za organizovanje konsultativnog referenduma u ​​ovoj opštini.

U odgovoru CIK-a navodi se:

 Prema članu 139 Ustava Kosova, Centralna Izborna Komisija je stalno telo koje priprema, nadzire, usmerava i verifikuje sve radnje vezane za izborni proces i referendume i objavljuje njihove rezultate.

 Uprkos ustavnim ovlašćenjima u organizovanju referenduma, nedostatak posebnog zakona o referendumu sprečava CIK da organizuje referendum.

 Zakon o Opštim izborima u Republici Kosovo i Zakon o lokalnim izborima ne uključuju u pravni i institucionalni okvir referendum kao mehanizam deklaracije za bilo koje lokalno ili centralno pitanje, uključujući i pitanje koje je predložila vaša opština.

 Stoga, na osnovu gore navedenih razloga, vaš zahtev je neosnovan i ne može se odobriti.

2019-05-28T08:19:49+00:00 27/05/2019|