Call Us Today! 1.555.555.555|info@yourdomain.com
Vesti 2018-05-27T23:10:53+00:00

Vesti

REGISTRACIJA ZA GLASANJE PUTEM MOBILNIH EKIPA ZA LICA SA POSEBNIM POTREBAMA

REGISTRACIJA ZA GLASANJE PUTEM MOBILNIH EKIPA ZA LICA SA POSEBNIM POTREBAMA Počinje 9. Maja i završava 13. Maja 2019. Svi građani koji imaju pravo glasa, koji zbog svojih posebnih potreba ne mogu da izađu da glasaju na svojim redovnim biračkim mestima, imaju pravo da zahtevaju glasanje putem mobilnih ekipa u [...]

09/05/2019|

REGISTRACIJA ZA GLASANJE PUTEM MOBILNIH EKIPA ZA LICA SA POSEBNIM POTREBAMA

REGISTRACIJA ZA GLASANJE PUTEM MOBILNIH EKIPA ZA LICA SA POSEBNIM POTREBAMA Počinje 9. Maja i završava 13. Maja 2019. Svi građani koji imaju pravo glasa, koji zbog svojih posebnih potreba ne mogu da izađu da glasaju na svojim redovnim biračkim mestima, imaju pravo da zahtevaju glasanje putem mobilnih ekipa u [...]

09/05/2019|

Obaveštenje sa sastanka CIK-a

Centralna Izborna Komisija je održala sasatanak kojim je predsedavala predsednica  Valdete Daka. U ovom sastanku, CIK je doneo nekoliko odluka u okviru pripreme Vanrednih izbora za predsednika opštine u opštinama Severna Mitrovica, Leposavić, Zvečan i Zubin Potok. Centralna Izborna Komisija odobrila je slogan za izbore koji će se održati u [...]

08/05/2019|

CIK je usvojio dizajn, sadržaj i format glasačkih listića za izbore koji će se održati 19. Maja u 4 opštine

Centralna izborna komisija je održala sastanak kojim je predvodila predsednica Valdete Daka. Na ovom sastanku, CIK je doneo nekoliko odluka u okviru procesa pripreme Vanrednih izbora za predsednika u  opštinama: Severna Mitrovica, Leposavić, Zvečan i Zubin Potok. Centralna izborna komisija  usvojila je dizajn, sadržaj i format glasačkih listića za izbore [...]

03/05/2019|

PERIOD OSPORAVANJA I POTVRĐIVANJA BIRAČKOG SPISKA

Period osporavanja i potvrđivanja je period tokom kojeg će Birački spisak biti javno objavljen za  osporavanje i potvrđivanje. Tokom ovog perioda, Centralna izborna komisija omogućava svim registrovanim biračima da ospore Birački spisak za Vanredne izbore za predsednika opštine Severna Mitrovica, Zubin Potok, Leposavić i Zvečan, koji će se održati 19. [...]

03/05/2019|

PERIOD ZA PROMENU BIRAČKOG CENTRA 23. April – 29. April 2019

Tokom ovog perioda, Centralna izborna komisija Republike Kosovo pruža mogućnost svim biračima da promene Birački centar po svom izboru i bliže njihovom stalnom prebivalištu. Birač može tražiti promenu biračkog centra od 23. Aprila 2019.  do  29. Aprila 2019. Tokom ovog perioda, vi možete tražiti sledeće informacije: Da li se nalazite [...]

22/04/2019|

GLASANJE PUTEM POŠTE – Period prijavljivanja/registracije 23. Aprila – 30. Aprila 2019

Centralna izborna komisija Republike Kosovo, vrši pripreme za organizovanje Vanrednih   izbora za Predsednike opština Severna Mitrovica, Zubin Potok, Leposavić i Zvečan, koji će biti održani 19. Maja 2019. Ako ste državljanin Republike Kosovo, ali živite van Kosova, možete podneti zahtev za registraciju i glasanje putem pošte za Vanredne izbore za [...]

22/04/2019|

ROK ZA PRIJAVLJIVANJE ZA AKREDITACIJU POSMATRAČA I MEDIJE 9 APRIL – 12 MAJ

Centralna Izborna Komisija obaveštava da je od 9. aprila počeo rok za podnošenje zahteva za akreditaciju posmatrača za Vanredne izbore za Predsednika Opštine u opštinama: Severnu Mitrovicu, Zubin Potok, Leposavić i Zvečan, koji će se održati 19. maja. Prema odluci CIK-a, ovaj rok se završava 12. maja 2019. godine u [...]

21/04/2019|

Održava se program obuke za članove Opštinskih Izbornih Komisija

Centralna Izborna Komisija nastavlja sa pripremama za Vanredne izbore za Predsednika Opštine u Opštinama: Severnu Mitrovicu, Zvečan, Zubin Potok i Leposavić. S tim u vezi, CIK je počeo sa  programom orijentacije obuke za članove Opštinskih Izbornih Komisija iz ovih četiri opština. Ovaj program ima za cilj podizanje profesionalnog nivoa članova [...]

19/04/2019|

Rok za prijavu političkih subjekata za potvrđivanje za učešće na Vanrednim izborima za Predsednike Opštine u četiri opštine

Centralna Izborna Komisija obaveštava da je rok za podnošenje zahteva za potvrđivanje političkih subjekata koji žele da učestvuju u Vanrednim izborima za Predsednika Opštine u opštinama Severna Mitrovica, Leposavić, Zubin Potok i Zvečan, koji će se održati 19. maja, zatvoren. Za to vreme (9. april - 18. april) prijavljeno je [...]

18/04/2019|