Call Us Today! 1.555.555.555|info@yourdomain.com
Motivaciona Kampanja 2018-05-27T23:10:32+00:00

Motivaciona kampanja

 U svakom izbornom procesu, CIK organizuje kampanje za podsticanje birača da učestvuju na izborima. Motivaciona kampanja je usmerena na određene grupe društva, kao na primer žena i  omladine.

VIDEO SPOTEVI
Opšti motivacioni spot
Motivacioni spot za mlade
Motivacioni spot za žene