Call Us Today! 1.555.555.555|info@yourdomain.com
Dostavljanje Glasačkih Listića Putem Pošte 2018-05-27T23:10:32+00:00

Dostavljanje glasačkih listića putem pošte

Nakon što dobijete potvrdu da je vaša prijava za registraciju za glasanje poštom odobrena, morate pripremiti paket sa glasačkim listićima i poslati ga poštom u unapred utvrđenim rokovima rokovima.

Glasački listići treba da stignu u CIK najkasnije do 15. Decembar 2017

VIDEO SPOTEVI
Spot Popunjavanje i dostavljanje glasačkih listića
Spot za drugi krug glasanja putem pošte
GIF
GIF Popunjavanje i dostavljanje glasačkih listića
GIF za drugi krug glasanja putem pošte
GIF za ponovljeno glasanje drugi krug u Istog
POSTERI, FLAJERI
Flajer za popunjavanje i dostavljanje glasačkih listića putem poste
Posteri za drugi krug glasanja putem pošte
Poster za ponovljeno glasanje drugi krug u opštini Istog glasanja putem pošte