Call Us Today! 1.555.555.555|info@yourdomain.com
Dostavljanje Glasačkih Listića Putem Pošte 2020-03-04T13:36:33+00:00

Dostavljanje glasačkih listića putem pošte

Nakon što dobijete potvrdu da je vaša prijava za registraciju za glasanje poštom odobrena, morate pripremiti paket sa glasačkim listićima i poslati ga poštom u unapred utvrđenim rokovima rokovima.

Glasački listići treba da stignu u CIK najkasnije do 5. oktobar 2019

VIDEO SPOTEVI
PERIOD GLASANJA PUTEM POŠTE
GIF
Kako se popunjava glasacki listic
POSTERI, FLAJERI
Flajer kako se popunjava glasački listić