Call Us Today! 1.555.555.555|info@yourdomain.com
Direktne Aktivnosti sa Biračima 2018-05-28T09:52:02+00:00

Direktne aktivnosti sa biračima

CIK je održala simulaciju izbornog procesa za Lokalne Izbore 2017 godine

Centralna  Izborna Komisija za Lokalne izbore 2017 održala je simulaciju izbornog procesa na nekoliko univerziteta i koledža sa studentima prve godine (po prvi put birači). Svrha ove simulacije bila je priprema mladih ljudi koji nikada nisu glasali kako bi im se olakšao ovaj proces. Tokom simulacije izbornog procesa obavešteno je [...]

02/10/2017|

CIK održala je sastanke sa ženama predstavnicima političkih subjekata

Uz podršku IFES-a i USAID-a, CIK je održao obuku sa Višim Službenicima Opštinske Izborne Komisije za lansiranje programa "Leadership Leadership". U okviru ovog programa, VS OIK-a su obučavani da obučavaju članove političkih subjekata za rad u izbornim procesima. CIK je preko Viših Opštinskih Izbornih Službenika održala sastanke sa predstavnicima političkih [...]

15/08/2017|