Call Us Today! 1.555.555.555|info@yourdomain.com
Istraživanje i Analiza 2018-06-15T16:10:50+00:00

Istraživanje i Analiza

Izbori na Kosovu 2000 – 2014

Istraga i analiza nevažećih glasačkih listića za izbore za Skupštinu Kosova 2014