Call Us Today! 1.555.555.555|info@yourdomain.com
Istraživanje i Analiza 2020-09-24T11:23:33+00:00

Istraživanje i Analiza

Analiza glasova uz asistenciju – Prevremeni izbori za Skupštinu Kosova, 6 oktobar 2019

Izbori na Kosovu 2000 – 2014

Istraga i analiza nevažećih glasačkih listića za izbore za Skupštinu Kosova 2014