Call Us Today! 1.555.555.555|info@yourdomain.com

Lajmet

News

Vesti

Registracija političke partije: “Socijaldemokračka Unija” otvorena za javnu raspravu

Priština,31 decembar 2019 – “Socijaldemokracka Unija” je ispunila zahtev za registraciju, podnet u Kancelariju za registraciju i potvrđivanje političke partije, pri Centralnoj Izbornoj Komisiji. Odluku o registraciji političke inicijative donosi Centralna Izborna Komisija nakon isteka roka od sedam (7) dana tokom koga javnost može pregledati dokumenta za registraciju. Prema Pravilu CIK-a br. 01/2013 o registraciji [...]

31/12/2019

CIK objavljuje Dosije javnih informacija o političkim subjektima i izabranim kandidatima Izbora 2019. godine

U skladu sa članom 43. Zakona o opštim izborima u Republici Kosovo, Centralna izborna komisija, delujući preko Kancelarije za registraciju i potvrđivanje političkih partija, stvara i  čuva Dosije javnih informacija koja sadrži registar donatora svakog političkog subjekta. , Izveštaje o finansijskom izjavljivanju kampanje Političkih subjekata  dostavljene CIK-u i obrasce za finansijsko izjavljivanje kandidata za kandidate koji [...]

10/12/2019

CIK je potvrdio konačne rezultate Prevremenih parlamentarnih izbora za Skupštinu Kosova održanih 6. oktobra 2019

Priština, 27. novembra 2019. - Centralna Izborna Komisija donela je odluku o potvrđivanju konačnih rezultata Prevremenih izbora za Skupštinu Republike Kosovo, održanih 6. oktobra 2019. Predsednica CIK-a Valdete Daka najavila je da je odluka doneta nakon što je potvrđeno od strane Izbornog Panela za Žalbe i Predstavke i Vrhovnog suda da nemaju pitanja koja bi [...]

27/11/2019

Formularët e Rezultateve për Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvendin e Kosovës 2019

Formularët e Rezultateve (FRD & FRK) – Votat me kusht Formularët e Rezultateve (FRD & FRK) – Operacioni i Votimit përmes Postës Komuna Formularët e Rezultateve     (FPR & FRK) FPR & FRK pas rinumërimit (PZAP) FPR & FRK pas rinumërimit (314 vendvotime) FPR & FRK pas rinumërimit (530 vendvotime) Deçan  Shkarko Shkarko  Shkarko  Shkarko [...]

13/11/2019

CIK je objavio konačne rezultate izbora od 6. Oktobra

Priština, 7. novembra 2019. - Centralna Izborna Komisija objavila je konačne rezultate Prevremenih izbora za Skupštinu Republike Kosovo održanih 6. oktobra 2019. Sve detaljno prikazane rezultate možete pronaći na ovom link  Centralna Izborna Komisija obaveštava da politički subjekti i kandidati mogu podneti žalbe u roku od 24 časova na Izbornom Panelu za Žalbe i Predstavke [...]

07/11/2019

CIK sa telefonskom linijom za informisanje birača

Centralna Izborna Komisija vas obaveštava da su u cilju komuniciranja  u vezi sa procesom glasanja na Prevremenim izborima za  Skupštinu Republike Kosovo dostupni sledeći brojevi telefona:   KONTAKT TELEFONI ZA INFORMISANJE BIRAČA: 0800 55 555 i +38338211428   KONTAKT TELEFONI U OPERATIVNOJ SOBI: +3833820081004 i +3833820081007

06/10/2019

Informativni sastanak o izbornoj kampanji sa predstavnicima političkih subjekata

Izborni panel za žalbe i predstavke (IPŽP), zajedno sa Centralnom izbornom komisijom (CIK), održali su informativni sastanak sa predstavnicima političkih subjekata koji su potvrđeni za učešće na izborima. Ovaj sastanak je održan uoči početka izborne kampanje za političke subjekte (25. septembra - 1. oktobra), a glavna svrha bila je rasprava o načinima za unapređenje međusobne [...]

24/09/2019

Glasanje putem pošte završava 5. oktobra

Priština, 20 eptembar – Centralna Izborna Komisija je održala svoj sastanak kojim je predsedavala predsednica Valdete Daka. Na ovom sastanku je bilo reči i o glasanju putem pošte, koje je počelo 19. septembra. Centralna Izborna Komisija obaveštava sve uspešno registrovane podnosioce zahteva da se glasanje putem pošte završava 5. oktobra. Dakle, glasačke listiće mora primiti Centralna Izborna [...]

22/09/2019